AAAF

Inscription à l'exposition de Hannut du 11 août 2019

Si vous membre du club, connectez-vous afin de pré-remplir votre inscription et bénéficier des tarifs réservés aux membres.

Remplissez le formulaire puis cliquez sur le bouton "Valider les données fournies" en bas de la page. Vous pourrez ensuite vérifier vos données avant de confirmer définitivement.
Les champs marqués avec * sont obligatoires.

Eens het formulier ingevuld, moet u op de "Valider" knop drukken onderaan de pagina om uw gegevens te controleren. Als alles juist werd ingevuld, kan u uw inschrijving definitief bevestigen.
De velden aangegeven met een "*" zijn verplicht.

Wenn das Formular ausgrfüllt ist, klicken Sie die Taste "Valider" am unteren Rand.
Die mit "*" gekennzeichneten Felder sind verbindlich, auszufüllen.

longueur en cm
(liquide: + 5 € le jour de l'expo)
Je reconnais qu'il est interdit de vendre en exposition / Ik weet dat het verboden is om te verkopen in de tentoonstelling / Ich erkenne, daß es zu verkaufen verboten ist In der Ausstellung
J'autorise l'AAAF et ses sponsors à exploiter les photos prises lors de ses expositions / Hierbij geef ik toestemming voor het AAAF en haar sponsors te maken foto's nemen tijdens haar tentoonstellingen en van hen gebruikt / Ich gestatte dem AAAF und ihre Sponsors, die Fotos auszunutzen, der ihrer Ausstellungen

Encodez tous vos chats et toutes vos portées en une seule fois. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez cliquer sur "Encoder un chat/une portée supplémentaire" pour ajouter des cases.

Gelieve al uw katten en al uw nesten in één keer in te schrijven. U kan de knop "Kat/Worp toevoegen" gebruiken om meerdere katten en nesten in één keer in te schrijven.

Tragen Sie alle Ihre Katzen und alle Ihre Würfe mit einem Mal ein. Nutzen Sie dazu den Anschlag: "Zusatz eine Katze/ einen Wurf" um mehrere Katzen/oder Würfe in einem Vorgang einzutragen.

Les chats / Katten / Katze

Les portées / Nesten / Wurf